‘มท.1’ ลงพื้นที่ ต.คลองแห รับฟังผลการดำเนินงาน “คืนคลองสวย น้ำใส ให้คลองแห จังหวัดสงขลา” พร้อมร่วมโยน EM Ball บำบัดน้ำเสีย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ พื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ ในกิจกรรม “คืนคลองสวย น้ำใส ให้คลองแห จังหวัดสงขลา” โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ

ในการนี้พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ได้ชี้แจ้งผลการปฏิบัติภารกิจและความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการ “คืนคลองสวย น้ำใส ให้คลองแห จังหวัดสงขลา” ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยในกิจกรรม มีการเก็บขยะที่ลอยอยู่ในลำคลองแห ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำเสีย การโยน EM Ball และเท EM น้ำ เพื่อปรับสภาพน้ำเสีย มีกลิ่นเหม็นให้ดีขึ้น ร่วมรับชมนิทรรศการการแก้ไขและพัฒนาคลองแห ทัศนียภาพของคลองแห

ข่าว/ภาพ นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา