‘ศรชล.ภาค 1’ โดย ศรชล.จว.เพชรบุรี สร้างความรู้ให้ชุมชน เรื่องกฎหมายในทะเล

เพชรบุรี - ..จีระ มิตรดี รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล.จังหวัดเพชรบุรีได้ให้การต้อนรับ คุณ คงขวัญ กลิ่นใจ ผู้ดำเนินรายการ “ท่องชายฝั่ง ฟังเรื่องเด่น” ทาง สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ Fm 99.75 mhz ช่วงเวลา 15.10 – 16.00 . ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โดย คุณคงขวัญ กลิ่นใจ ได้ขอเข้าสัมภาษณ์ รอง ผอ.ศรชล.พบ. ในฐานะตัวแทน ผวจ.พบ./ผอ.ศรชล.จว.พบ. เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ภารกิจ และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเล ใน จว.เพชรบุรี เพื่อนำไปออกในรายการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ให้กับพี่น้องประชาชน ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่ทำผิดกฎหมายทางทะเล โดยขาดเจตนา หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์

รวมทั้งประกาศเชิญชวน พี่น้องประชาชนในเขต ทต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ศรชล.จว.พบ.สัญจร ครั้งที่ 3 “ชุมชนรับรู้กฎหมาย และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล” ในวันที่ 4 มี..65 ที่ ทต.บ้านแหลม ตั้งแต่เวลา 13.00 . เป็นต้นไป

ข่าว/ภาพ นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน