นราธิวาส-รมว.ศึกษาเร่งจัดงบฉุกเฉินกว่า47ล้านฟื้นฟูโรงเรียนน้ำท่วม197โรง ส่วนน้ำท่วมตลาดมูโนะใกล้คลี่คลายกรมชลเร่งนำBIG BAGปิดทางน้ำ

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ นายสุทธิชัย ขรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ได้เดินทางมายังโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางศึกษา รวมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปความเสียหายแก่โรงเรียนที่อยู่ในเขตตรวจราชการที่ 8 ประกอบด้วย จ.ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมขังในช่วงวันที่ 25 ถึง 27 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา โดยสรุป มีโรงเรียนถูกน้ำท่วมขัง จำนวน 197 โรง มีนักเรียน ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้รับความเดือดร้อน จากสภาวะน้ำท่วมบ้านพักอาศัย โดยแยกเป็นนักเรียน จำนวน 14,645 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 342 คน ในเบื้องต้นจากการสำรวจความเสียหายและได้ประเมินเป็นจำนวนเงิน 47,420,787 บาท โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโอนเงินเพื่อเข้าดำเนินการฟื้นฟูในเบื้องต้น จำนวน 260.000 บาท เพื่อให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย สามารถเปิดการเรียนการสอนชั่วคราวได้ตามปกติ

ต่อมา น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบถุงยังชีพ แก่ตัวแทนผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 12 เขตทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งตัวแทนผู้อำนวยการพื้นที่มัธยมศึกษาทั้ง 3 เขตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมจำนวน 500 ชุด เพื่อนำไปมอบช่วยเหลืออีกทอดหนึ่งแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมในครั้งนี้

นอกจากนี้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ยังได้มอบเงิน จำนวน 30,000 บาท แก่นายอับดุลฮาลี มะ ซึ่งเป็นพ่อตาของนายนภดล มะลิลา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 10 อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ที่เสียชีวิตพร้อมครอบครัวและเครือญาติรวม 7 คน ขณะขับรถยนต์บนคอสะพานบ้านโนนสมบูรณ์ ม.5 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส และคอสะพานได้ทรุดตัวไปพร้อมกับรถยนต์ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา ซึ่งได้นำ ด.ญ.นูรฟาราเดีย มะลิลา อายุ 5 ปี ติดสอยห้วยตามมาด้วย โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ต่อมา น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและให้กำลังใจแก่ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ที่ทุกคนเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง แต่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ให้การอบรมเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดี ตนจะเร่งพิจารณาดำเนินการในส่วนชองเงินงบประมาณฉุกเฉิน ในการฟื้นฟูโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมขังโดยเร็วใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้กลับมาเปิดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบ

ส่วนสถานการณ์สภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ โดยรวมมีปริมาณลดลงตามลำดับ บางพื้นที่ได้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ส่วนพื้นที่ที่ถือว่าวิกฤตที่สุดของ จ.นราธิวาส ในช่วงที่ผ่านมา คือ ตลาดมูโนะ ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก นั้น ล่าสุดจากการตระเวนตรวจสอบพบว่า มีสภาวะน้ำท่วมขังตามบ้านเรือนของประชาชน ที่ปลูกสร้างอยู่ในที่ราบลุ่มตามซอกซอยต่างๆ โดยมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 60 ซ.ม. ส่วนถนนหนทางและบ้านเรือนรวมทั้งร้านค้า โดยรวมร้อยละ 90 กลับคืนสู่สภาพปกติ ชาวบ้านต่างพากันนำสมาชิกในครอบครัวปัดกวาดเช็ดถูและเก็บข้าวของสัมภาระที่เสียหาย เพื่อให้สามารถกลับมาอาศัยได้ตามปกติ โดยร้านค้าบางแห่งได้นำสินค้าที่จมน้ำออกมาวางจำหน่ายบนถนนในราคาถูก ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เดินทางมาซื้อหาเป็นจำนวนมาก

และจากสภาวะน้ำน้ำยังคงท่วมขังตามซอกซอยในตลาดมูโนะ หลงเหลืออยู่ในขณะนี้ เนื่องจากมีผนังกั้นน้ำบางจุดที่เคยถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพักเสียหายในช่วงเดือนธันวาคม 64 ที่ผ่านมา ยังมีรอยรั่วทำให้มวลน้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลก ยังคงไหลเข้ามายังพื้นที่ตลาดมูโนะ ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เร่งนำ BIG BAG มาวางทับซ้อนกันเป็นคันดินในการปิดทางไหลของมวลน้ำแล้ว

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส