นราธิวาส-ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นทีอำเภอสุไหงปาดี มอบถุงยังชีพประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ ม.7 บ.โคกสะตอ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พร้อมขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 ลุยน้ำไปมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมถึงหน้าบ้านของแต่ละบุคคลเพื่อเป็นการส่งความห่วงใย ให้กำลังใจ และได้พูดคุยสอบถามความต้องการของประชาชน ในการเตรียมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มกำลังโดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมยุทโธปกรณ์ในการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิด  เพื่อออกให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที

โดยมี พลตรี กฎษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   นาวาเอก จักราวุฒิ แก้วสี ราชนาวี รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายเพียร มะโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดีและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส