สตูล-ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่อำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง เยี่ยมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

วันนี้ 3 มี.ค. 2565 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และส่วนราชการลงพื้นที่อำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย 3 หลังคาเรือน หลังจังหวัดสตูลมีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีลมพายุส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนหลายหลังคาเรือน 

โดยหลังแรกเป็นบ้านของนางสุรภา ชัยโรจน์ บ้านเลขที่ 183 ที่หมู่ที่ 3 บ้านควนล่อน ตำบลควนกาหลง ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลังจากพายุฝนพัดหลังคาบ้านเรือนหลุดออกจากตัวบ้าน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งผลให้หลังคาบริเวณชั้น 2 ของตัวบ้านได้รับความเสียหาย ส่วนบ้านหลังที่ 2 ร้านอาหารตามสั่งป้าแดง บ้านเลขที่ 157 หมู่ที่ 3 บ้านควนล่อน ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหลังแรกประมาณ 150 เมตร ได้รับความเสียหายจากพายุฝนพัดหลังคาสังกะสีหลุดออกจากบ้านเช่นกัน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ได้มอบหลังคากระเบื้องและเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่เจ้าของบ้านทั้ง 2 หลังแล้ว ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ พร้อมเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าของบ้านทั้ง 2 หลัง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเช่นกัน

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และคณะเดินทางต่อไปยังบ้านนายวินัย ฤทธิ์โต บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งติดตามความเสียหายของบ้านเรือนที่ได้รับจากเหตุลมพายุพัดรุนแรงทำให้บ้านพังทลายทั้งหลัง ซึ่งขณะที่เกิดเหตุไม่มีใครอยู่ที่บ้านแต่ข้าวของเครื่องใช้ภายในได้รับความเสียหายทั้งหมด โดยความช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง ได้มอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าของบ้านแล้ว และทางองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนาได้ลงพื้นที่ประเมินความเสียหายเบื้องต้น และยื่นเรื่องความช่วยเหลือไปยัง อบต.ปาล์มพัฒนาแล้ว ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายรุนแรง บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมพูดคุยและให้กำลังใจแก่เจ้าของบ้าน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าของบ้านเช่นกัน

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล