จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

เพชรบูรณ์-ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบ การถวายพระราชสมัญญา"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่2มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือของช่างของสโมสรโรตารี่ กรุงเทพฯ ใต้ เมื่อวันที่2มีนาคม2531ณ ลุมพินีสถาน กรุงเทพฯ และทรงมีพระราชดำรัสดังกล่าว แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อแรงงานไทย และทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งพระองค์ทรงมีปรีชาสามารถทางด้านการช่างเป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างชัดแจ้ง

ข่าว/ภาพ มนสิชา คล้ายแก้ว / สนง.ปชส.พช