เลย - หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 จัดกิจกรรมโครงการ ทำดีเพื่อน้อง ทาสีเครื่องเล่นสนามโรงเรียนตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน

โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อ.ท่าลี่ จ.เลย กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 และคุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 21 จับมือกับคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 2 นำกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่ 2102 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 พร้อมคณะแม่บ้านจิตอาสาของหน่วย จัดกิจกรรมโครงการ ทำดีเพื่อน้อง       

           

โดยกิจกรรมทาสีเครื่องเล่นสนามโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อ.ท่าลี่ จ.เลย ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง มีอาณาเขตติดกับแขวงไชยบุรี สปป.ลาว เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2- มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 282 คน เป็นกิจกรรมทาสีเครื่องเล่นสนาม เพื่อช่วยซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามของเด็ก ๆ ให้สวยงาม สร้างบรรยากาศในการเล่นและการเรียนรู้ให้เครื่องเล่นสนามของเด็ก ๆ มีความสวยงามและน่าเล่น ทำให้เด็ก ๆ ได้มีความสุขในการเล่น เป็นการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมี นางสาวศิริภรณ์  เยาวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป

ทางด้าน พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 จะเดินหน้าเพื่อจัดกิจกรรมโครงการ ทำดีเพื่อน้อง ทาสีเครื่องเล่นสนามโรงเรียนตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.เลย หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.นครพนม และ จ.มุกดาหาร เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีความสุขในการเล่น และการเล่นเครื่องเล่นสนามจะส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกาย พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ เพราะเด็กจะได้ปีนป่าย หมุน โยก พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาแบบองค์รวมเต็มตามศักยภาพ ที่มีพัฒนาการทางด้านร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามวัยอย่างรวดเร็ว เป็นกิจกรรมดี ๆ ที่สร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันบนผืนแผ่นดินไทยต่อไป


ภาพ/ข่าว ฉก.ทพ.21 / เดวิท โชคชัย รายงาน