หลักสูตรสาธิต มธ. ‘ก้าวหน้า’ หรือ ‘บิดเบือน’ !? | Click on Clear THE TOPIC EP.146

📌 ไขข้อข้องใจหลักสูตร ‘โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์’ !!
‘ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ’ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📌ใน Topic :  หลักสูตรสาธิต มธ. ‘ก้าวหน้า’ หรือ ‘บิดเบือน’ !?

ในรายการ Click on Clear THE TOPIC จับประเด็น เน้นความรู้

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา PROGRAM DIRECTOR THE STATES TIMES

.

.


ติดตามผลงานอื่นๆ ของ THE STATES TIMES ได้ที่
TikTok > https://www.tiktok.com/@thestatestimes