นราธิวาส - ศอ.บต.ร่วมกิจกรรมฯ ถวายเพลพระ - ส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในหมู่ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(พช.) นางเยาวภา พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (ปภ.) และนายสมพร เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(สธ.) ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ร่วมกับพุทธศาสนิกชน จำนวน 12 รูป ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา โดยมีร้อยตำรวจเอก สมบูรณ์ ชุมศรี รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เป็นประธานนำเพลถวายฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วม ภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ร่วมกับพุทธศาสนิกชน เป็นการดำเนินการจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนา และมอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงสถานศึกษา ได้ออกเยี่ยมเยียนวัด พระภิกษุ สามเณร และประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณวัดในพื้นที่ ในวันธรรมสวนะ หรือวันพระ เพื่อร่วมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในหมู่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพุทธศาสนิกชน

ทั้งนี้ ศอ.บต. มีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมฯ และเยี่ยมเยียนวัด พระภิกษุ สามเณรในพื้นที่ จังหวัดยะลา ต่อเนื่องตลอดปี 2565 นี้ ประกอบด้วย วัดป่าคงคาในเดือนมีนาคม วัดมหายานกาญจนมาสฯในเดือนเมษายน วัดยะลาธรรมารามในเดือนพฤษภาคม วัดตรีมิตรในเดือนมิถุนายน วัดสวนใหม่ในเดือนกรกฎาคม วัดพรุทุ่งคอกในเดือนสิงหาคม วัดศรีพัฒนารามใน เดือนกันยายน วัดดิตถมงคลในเดือนตุลาคม วัดศิริปุณณารามในเดือนพฤศจิกายน และวัดหลักห้าในเดือนธันวาคม ต่อไป


ภาพ/ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส