บทเรียน! หลัง ‘เลือกตั้งซ่อม’ เสียงประชาชน...สะท้อนอะไร ?? | Click on Clear THE TOPIC EP.138

📌 เลือกตั้งซ่อม หรือเลือกตั้งซ้อม…!? ชวนคิดกับ ‘อ.ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์’ นักวิชาการอิสระและอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

📌 ใน Topic : บทเรียน! หลัง ‘เลือกตั้งซ่อม’ เสียงประชาชน...สะท้อนอะไร ?? 

ร่วมจับประเด็น เน้นความรู้ได้ในรายการ Click on Clear THE TOPIC

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา PROGRAM DIRECTOR THE STATES TIMES

.

.


ติดตามผลงานอื่นๆ ของ THE STATES TIMES ได้ที่
TikTok > https://www.tiktok.com/@thestatestimes