รัฐบาลไทยประกาศเดินหน้า เสนอตัวจัด Specialised EXPO 2028 พร้อมดันภูเก็ตไปสู่ 'เมืองสุขภาพโลก' | NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช EP.37

รัฐบาลไทยประกาศเดินหน้า เสนอตัวจัด Specialised EXPO 2028 พร้อมดันภูเก็ตไปสู่ 'เมืองสุขภาพโลก'
.
NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช
.
โดย อ.ต้อม - กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระและอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

.


.


ติดตามผลงานอื่นๆ ของ THE STATES TIMES ได้ที่
YouTube : https://www.youtube.com/c/THESTATESTIMES