‘สมเด็จฯ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส’ บุคคลสำคัญของโลกปี 2564 | MEET THE STATES TIMES EP.54

📌 “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส” 
📌 บุคคลสำคัญของโลกปี 2564 ที่ยูเนสโกยกย่อง!! 

👄 ในรายการ MEET THE STATES TIMES ข่าวคุยเพลิน

💻 ดำเนินรายการโดย หยก THE STATES TIMES

.

.


ติดตามผลงานอื่นๆ ของ THE STATES TIMES ได้ที่
YouTube > https://www.youtube.com/c/THESTATESTIMES