อาเซียนจะฉวยประโยชน์อย่างไรกับยุทธศาสตร์ตัดแขน-ขาจีนของสหรัฐฯ และพันธมิตร | NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช EP.35

อาเซียนจะฉวยประโยชน์อย่างไร? ในจังหวะที่การเมืองโลกจาก ‘สหรัฐฯ - พันธมิตร’ กำลังปั้นทุกยุทธศาสตร์ เพื่อตัดแขน-ขาจีน

NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช

โดย อ.ต้อม - กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระและอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

.

.


แหล่งรวม "บทความและคอนเทนต์แปลกใหม่!!!" แบบไร้ Toxic ติดตามได้ที่ Blockdit : THE STATES TIMES 
👉 https://www.blockdit.com/pages/60583e7ff90e240c3e7f1c32