ถอดรหัสแดนปลาดิบ ‘ชาตินิยม’ พาคนเจริญ | Click on Clear THE TOPIC EP.87

???? ‘ชาตินิยม พาคนเจริญ’ ได้อย่างไร?! หาคำตอบไปกับ ‘ชาร์ต - สืบศิษฏ์ ศานติศาสน์’ คณะทำงานการศึกษาพรรคกล้า !!

????ใน Topic : ถอดรหัสแดนปลาดิบ ‘ชาตินิยม’ พาคนเจริญ!!

จับประเด็น เน้นความรู้ในรายการ Click on Clear THE TOPIC

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา PROGRAM DIRECTOR THE STATES TIMES

.

.


แหล่งรวม "บทความและคอนเทนต์แปลกใหม่!!!" แบบไร้ Toxic ติดตามได้ที่ Blockdit : THE STATES TIMES 
???? https://www.blockdit.com/pages/60583e7ff90e240c3e7f1c32