คำวินิจฉัยศาลรธน. สะท้อนอนาคตการเมืองอย่างไร | Click on Clear THE TOPIC EP.85

????มองอนาคต ‘การเมือง’ ประเทศไทย !! ผ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ หาคำตอบไปกับ ‘รศ.ดร. มานิตย์ จุมปา’ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย !!
????ใน Topic : คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ ‘ม็อบราษฎร’ เข้าข่าย ‘ล้มล้างการปกครอง’ สะท้อนอนาคตการเมืองอย่างไร?!!

จับประเด็น เน้นความรู้ในรายการ Click on Clear THE TOPIC

????ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา PROGRAM DIRECTOR THE STATES TIMES

.

.


แหล่งรวม "บทความและคอนเทนต์แปลกใหม่!!!" แบบไร้ Toxic ติดตามได้ที่ Blockdit : THE STATES TIMES 
???? https://www.blockdit.com/pages/60583e7ff90e240c3e7f1c32