คำถามที่หลายคนสงสัย สรุปแล้วคนที่มีคุณสมบัติสอบเข้าแพทย์ จำกัดเฉพาะเรียนจบสายสามัญหรือไม่? แท้จริงแล้ว ไม่ใช่! น้องๆ สายอาชีพเองก็มีสิทธิสอบเข้าได้เช่นกัน

เข้าสู่ฤดูกาลเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันแล้ว น้องๆ ม.6 คงกำลังเตรียมตัวกันอย่างแข็งขัน นอกจากอ่านหนังสือ ฝึกทำข้อสอบแล้ว เรื่องหนึ่งที่สำคัญมาก และหลายคนยังมองข้ามไป ก็คือ คุณสมบัติพื้นฐานในการรับเข้าของแต่ละคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นเรื่องแรก ! ที่น้องๆ จะต้องอ่านเลยหล่ะ 

ซึ่งตรงนี้จะไม่เกี่ยวกับการยื่นคะแนนสอบแต่อย่างใด ถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานนี้ ก็จะไม่มีบัตรผ่านในด่านต่อไปเลย (คุณสมบัติพื้นฐานนี้กำหนดโดย กสพท. หรือกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ) 

แต่บางทีระเบียบเหล่านี้ก็สร้างความสับสนพอสมควรเลยหล่ะ อย่างระเบียบคุณสมบัตพื้นฐานของผู้ที่จะมีสิทธิสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ คณะยอดฮิต และเป็นความฝันของใครหลายๆ คนที่อยากจะเป็นคุณหมอ ความสับสนที่ว่านี้ก็คือ “สรุปแล้ว เด็กสายอาชีพ มีคุณสมบัติพื้นฐานสอบเข้าหมอได้หรือเปล่านะ ?” ลองไปอ่านคุณสมบัติข้อที่งงๆ พร้อมๆ กันค่ะ 

ข้อ 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายตามหลักสูตรหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนสิงหาคม ปี 2565 สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า เท่านั้น 

(หากว่าน้องๆต้องการอ่านคุณสมบัติพื้นฐานทั้งหมด https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/5Ak7Ay5Dy6Cm8Oa7Xb3D.pdf โหลดลิ้งนี้ได้เลย) 

อ่านจบแล้ว หลายคนยังงงๆ ว่าสรุปแล้วคนที่มีคุณสมบัติสอบเข้าแพทย์ จำกัดเฉพาะเรียนจบสายสามัญหรือไม่! แต่แท้จริงแล้ว ไม่ใช่ น้องๆ สายอาชีพเองก็มีสิทธิสอบเข้าได้เช่นกัน เพราะตอนท้ายของข้อนี้ ได้เขียนคำว่า “เทียบเท่า” ไว้ รวมถึงก็มีน้องๆ ที่เรียนสายอาชีพมาสมัครและสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ได้มากมาย 

เอาจริงๆ เรื่องนี้ก็มีการเรียกร้องให้เปลี่ยนถ้อยคำในการเขียนใหม่ให้ชัดเจนเหมือนกัน เพื่อป้องกันการสับสน แต่สุดท้ายก็ยังไม่มีการแก้ไข   

เอาเป็นว่าวันนี้มาเคลียร์ให้แล้ว ว่าน้องๆ สายอาชีพมีคุณสมบัติครบถ้วน ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าน้องๆ ทุกคนจะสามารถสอบเข้าได้หรือไม่ ซึ่ง THE STUDY TIMES ก็ขอสรุปด้วยภาษาง่ายๆ แล้วกัน ว่าใครมีสิทธิสอบได้บ้าง ! 

ใครสามารถสมัครสอบได้บ้าง
•    นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม. 6 และเทียบเท่า เด็กซิ่ว กศน. ปวช. หรือ จบ ป.ตรี
•    คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ รับเฉพาะแผนการเรียน วิทย์ – คณิต เท่านั้น
•    คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน
•    ถ้าเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 1 ไม่ต้องลาออก *ยกเว้นเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในคณะที่จะสมัคร ต้องลาออกก่อนตามวันที่กำหนดตามระเบียบการรับสมัครของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในปีการศึกษานั้นๆ
•    กรณีเด็กซิ่วเกินปี 1 ขึ้นไป ต้องลาออกก่อนวันสมัครสอบ
**คณะแพทยศาสตร์ (พระมงกุฎเกล้า) ควรศึกษาคุณสมบัติเป็นพิเศษ ที่เว็บไซต์ www.pcm.ac.th เพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามแม้จะผ่านคุณสมบัติขั้นพื้นฐานแล้ว แต่น้องๆ ก็ต้องตั้งใจทำข้อสอบและมุ่งมั่นด้วยนะคะ THE STUDY TIMES ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ 

เรื่อง: ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา Program Director THE STUDY TIMES


อ้างอิง: https://www.webythebrain.com/article/what-is-medical-aptitude-63
https://www.dek-d.com/board/view/3923089/
https://www.smartmathpro.com/กสพท-คออะไร/