'แก้แค้นผิดเป้าหมาย' สหรัฐฯ พลาด!! ดับชีพ ‘ชาวอัฟกัน’ ผู้บริสุทธิ์ร่วม 10 ชีวิต | NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช

สารภาพแล้ว!!
สหรัฐฯ ยอมรับ 'แก้แค้นผิดเป้าหมาย' 
ดับชีพ ‘ชาวอัฟกัน’ ผู้บริสุทธิ์ร่วม 10 ชีวิต

NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช

โดย อ.ต้อม - กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระและอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

.

.


แหล่งรวม "บทความและคอนเทนต์แปลกใหม่!!!" แบบไร้ Toxic ติดตามได้ที่ Blockdit : THE STATES TIMES 
???? https://www.blockdit.com/pages/60583e7ff90e240c3e7f1c32