ผวจ.จันทบุรี สั่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มกลุ่มแรงงานแคมป์จากกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด

หวั่นแอบหลบหนีเข้ามาในพื้นที่ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวยังพร้อมรับนักท่องเที่ยวตามปกติ ที่บริเวณหน้าวัดนายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ที่เป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอแกลงจังหวัดระยองกับจังหวัดจันทบุรี นายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอนายายอาม พันตำรวจเอกพลภัทร ธรรมะสนอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนายายอาม บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตม.ฝ่ายปกครอง จัดหางานจังหวัด โรงพยาบาล ท้องถิ่น ท้องที่ และ อสม.ร่วมคัดกรองด่านจุดสกัดในพื้นที่ก่อนเข้าจังหวัดจันทบุรี หลังนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้มีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอนายอาม อำเภอแก่งหางแมว และอำเภอสอยดาว บูรณาการตั้งด่านสกัดเข้มเพื่อตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างด้าวและแรงงานคนไทย ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) เพื่อป้องกันสกัดกั้นกลุ่มแรงงานที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร /นครปฐม /ปทุมธานี /สมุทรปราการ/ นนทบุรี / สมุทรสาคร /ปัตตานี /สงขลา/ ยะลา และจังหวัดนราธิวาส เพื่อชะลอการเดินทางและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ Covid-19

โดยจังหวัดจันทบุรี มีการตั้งด่านสกัดทั้งหมด 5 จุด ที่อำเภอนายายอาม 2 จุด อำเภอแก่งหางแมว 1 จุดและอำเภอสอยดาว 2 จุด โดยบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทาง เน้นการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเข้มงวด พร้อมสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.เฝ้าระวัง และป้องกันโรคในทุกอำเภอ หมู่บ้าน ออกสำรวจข้อมูลผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา และให้ความรู้ในการแยกตัวสังเกตอาการ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นทั้งในที่พักจนครบ 14 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด ซึ่งการตั้งด่านตรวจสกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ใช้เส้นทางทั้งนี้ยังมีการเรียกตรวจรถขนส่งโดยสารสาธารณะจากกรุงเทพมหานครแต่ยังไม่พบว่ามีแรงต่างด้าวและคนไทยในพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในจังหวัดจันทบุรีแต่อย่างใด ส่วนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปยังสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีได้ตามปกติ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ พร้อมให้บริการ ยกเว้นอุทยานแห่งชาติ น้ำตกพลิ้ว น้ำตกกระทิง น้ำตกเขาสอยดาวที่ปิดให้บริการชั่วคราว


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าวจ.จันทบุรี

นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก