ด่วน !! ปปท.เขต 8 ควงปปช.พังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมของเทศบาลเมืองพังงา พบเกือบ 200 ต้น วงเงินกว่า 24 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายณัฐรดา ศิริวัฒนกุล ผอ.กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8  (สำนักงาน ปปท. เขต 8) พร้อมด้วยนางอรดี ไกรยุทธศักดิ์ ผอ.สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพังงา นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมของเทศบาลเมืองพังงา หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าเป็นโครงการที่ไม่คุ้มกับเงินงบประมาณและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีนายจงรัก ผิวขำ ปลัดเทศบาลเมืองพังงา นำเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเข้าชี้แจง

นายจงรัก ผิวขำ เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมเริ่มสร้างครั้งแรก 4 ต้นเป็นเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี ที่วงเวียนเขาตาปู เมื่อปี 2547 จากนั้นในปี 2554 ได้สร้างเสาไฟประติมากรรมกินรีเพิ่มอีก3ต้นที่วงเวียนเขาตาปู สร้างเสาไฟประติมากรรมรูปช้างหมอบชูงวงอีก 54 ต้น รวม 4 สัญญา วงเงิน 9,599,190 บาท ในปี 2555 สร้างเสาไฟประติมากรรมรูปช้างหมอบชูงวง 39ต้น สร้างเสาไฟฟ้าเหล็กรีดปลาย 35 ต้น ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 36 ต้น รวม 4 สัญญา ราคา 5,750,000 บาท ในปี 2559 สร้างเสาไฟประติมากรรมรูปช้างหมอบชูงวง 69 ต้น รวม 3 สัญญา ราคา 12,279,850 บาทและในปี 2561 สร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี 8 ต้น 1สัญญาราคา 450,000 บาท รวมโครงการสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมทั้งหมด 177 ต้น เสาไฟฟ้าแสงสว่างเหล็กรีดปลายอีก 71 ต้น งบประมาณรวมทั้งหมด 24,809,040 บาท ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่ต้องการสร้างจุดเด่นส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และใช้ประโยชน์ได้จริง และจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบทางราชการทุกโครงการ

นายณัฐรดา ศิริวัฒนกุล เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้ในทางกายภาพเบื้องต้นพบว่าเสาไฟฟ้าประติมากรรมของทางเทศบาลเมืองพังงา มีความเหมาะสมติดตั้งอยู่บนถนนสายหลัก ระยะห่างก็เหมาะสมดี รวมทั้งสามารถใช้งานได้จริง ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพังงาจะเป็นหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบว่ามีความโปร่งใส หรือจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายหนึ่งรายใดหรือไม่ สำหรับพื้นที่จังหวัดพังงามีการร้องเรียนให้ตรวจสอบเสาไฟฟ้ารวม 3 เทศบาล ประกอบด้วยเทศบาลเมืองพังงา เทศบาลเมืองตะกั่วป่า และเทศบาลตำบลทับปุด


ภาพ/ข่าว  อโนทัย งานดี /พังงา