โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เพื่อร่วมกันทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชนอย่างยั่งยืน ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านชุมตาบงสอง อ.ชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์ พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(ปป) เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมด้วย

พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส.,พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส.(1),พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล รอง ผบช.ปส.(4),พล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ ผบก.อก.บช.ปส. และ พ.ต.อ.เกรียงไกร บุญซ้อน รอง ผบก.สส.สทส.ปรก.สนง.ผบช.ปส. โดยมี พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์,พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์,พ.ต.อ.เดชา ศรีชัย ผกก.สภ.ชุมตาบง,นายอรรถการณ์ จิตถวิล นายอำเภอชุมตาบง,คุณวาสนา พันธ์สุข สาธารณสุขอำเภอชุมตาบง,นายจตุพล ยะจอม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง,นายณัฐพล ยอดตลาด นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลชุมตาบง,นายสุนทร รอดพุ่ม ประธาน กต.ตร.สภ.ชุมตาบง,นายอวยชัย มหัฆพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาชงบง,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่เข้าร่วมให้การต้อนรับพร้อมเสนอผลการปฏิบัติงานของชุมชนบ้านชุมตาบงสอง อ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์

ในการนี้ พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(ปป) และ พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส. ได้มอบหน้ากากอนามัย พร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์ แก่ตัวแทนโครงการเพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนสำหรับป้องกันโรคไวรัส COVID-19