โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ(ปักกลด)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. ณชุมชนคลองบางสะแก หมู่ 3 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ รอง ผบก.ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ (ปักกลด)” โดยมี พ.ต.อ.นิทัศน์ จิตตวิทยานุกูล ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว

นายสมพร ทวีพจน์

ปลัด อ.ลาดหลุมแก้ว

นายวัน แจ่มเหมือน

รอง นายก อบต. ลาดหลุมแก้ว

นางธนพร ชาวอบทม ผอ.รพ.สต.ธาตุทอง

นายณัฐวุฒิ ปานเฟื่อง ผู้ใหญ่บ้าน ม.3

จนท.ชุดชุมชนยั่งยืนฯ

ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน พล.ต.ต.ชยุตฯ ได้กล่าวแนะนำตัวและขอบคุณ จนท.ฝ่ายปกครอง จนท.สาธารณสุขและ ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมและขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมกับ

     1.แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการการบูรณาการและแนวทางการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

     2.มอบชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE) หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่ จนท.ชุดชุมชนยั่งยืน และประชาชนที่มาร่วมโครงการ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

     3.มอบเงินสดให้แก่ จนท.ชุดชุมชนยั่งยืนฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

     4.พูดคุยกับกลุ่มเสี่ยงที่เคยเป็นผู้เสพยาเสพติดซึ่งสมัครใจเข้าร่วมโครงการและให้กำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป


ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ