วิชาคณิตศาสตร์: เรื่อง เรขาคณิต มุมในวงกลม

THE STUDY TIMES X DekThai Online

????วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน วิชาคณิตศาสตร์: เรื่อง เรขาคณิต มุมในวงกลม

โดย อ.ต้น Study Cadet จบวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.โรงเรียนนายเรือ ศึกษา Afaps 42 ประสบการณ์การสอนกว่า 15 ปี #สอนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.ต้น - ม.ปลาย, สอบทหาร

#DekThaiOnline https://dekthai-online.com/instructor/StudyCadet

.

.