วิชาฟิสิกส์: เรื่อง พลังงานสำหรับนักเรียนม.ต้น

THE STUDY TIMES X DekThai Online

????วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 
วิชาฟิสิกส์: เรื่อง พลังงานสำหรับนักเรียนม.ต้น

โดย คุณน้ำหวาน ภิรมณ กำเนิดมณี
นักเรียนทุน พสวท. (ฟิสิกส์) ปริญญาตรี-ปริญญาเอก สหรัฐอเมริกา
#สอนวิชาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เตรียมเข้าม.4

#DekThaiOnline
https://dekthai-online.com/instructor/P'NAMWAN

.

.