ภาวะโลกร้อน กับการบุกเบิกเส้นทางเดินเรือสายใหม่ของจีน | LOCK LENS GURU EP.3

LOCK LENS GURU / EP.3 วันพุธ ที่ 28 เมษายน

???? GURU : อ.ศรัณย์ ดั่นสถิตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

▶️ หัวข้อ : ภาวะโลกร้อน กับการบุกเบิกเส้นทางเดินเรือสายใหม่ของจีน

อ่านคอลัมน์เพิ่มเติม : https://thestatestimes.com/post/2021022706

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

.

.