ประชาธิปัตย์ เชื่อประชาชนไว้วางใจ เลือกคนของพรรค ในการเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราช เขต 3 ระบุผลงานเป็นที่ประจักษณ์ ผู้สมัครลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ด้าน ‘จุรินทร์’ สั่งลุยเต็มสูบ

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พรรคได้ส่ง นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ เป็นผู้สมัคร ส.ส.ในนามพรรค ว่า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ได้เรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคใต้ พูดคุยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการหาเสียง โดยกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดความสุจริตในการหาเสียง นำเสนอนโยบายและผลงานที่เกิดขึ้นเป็นประจักษ์แล้ว ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

โครงการประกันรายได้ ที่ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 3 ทราบดีว่าประกันรายได้ราคายางพารา เป็นอีกโครงการสำคัญที่ผ่านมาเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก รวมถึงประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม พี่น้องเกษตรกรก็ชื่นชอบ พอใจในผลงานของพรรค ที่ทำให้วิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เชื่อว่าผลสำเร็จในการทำงานของพรรคที่ไปทำหน้าที่ในรัฐบาลแทนประชาชน จะเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจของพี่น้องในเขต 3

หัวหน้าพรรคย้ำว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของคนทุกรุ่น เรามีคนรุ่นใหญ่รุ่นอาวุโส รุ่นกลาง รุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าเราพร้อมทำงานให้ประชาชนทุกคนทุกรุ่น

นายราเมศ กล่าวต่อว่า โดยส่วนตัวของนายพงศ์สินธุ์ ก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่น ที่คลุกคลีอยู่กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ผ่านการทำหน้าที่ การทำงานให้กับประชาชนมามาก ด้วยความ มุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท ถือว่าเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ในการเมืองระดับชาติ ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 3 ไว้วางใจให้เป็น ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช