Sunday, 28 May 2023
THE STATES TIMES STORY

เปิดตำนาน “พญาครุฑ” พญาแห่งนกทั้งมวล | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร : EP.25

“ครุฑ” หรือ “พญาครุฑ” เป็นสัตว์ในนิยายในเรื่องปรัมปราฮินดู และปรากฏในวรรณคดีสำคัญหลายเรื่อง เช่น มหาภารตะ เล่าว่าครุฑเป็นพี่น้องกับพญานาคและทะเลาะกันจนเป็นศัตรู และตามคติไทยโบราณ เชื่อว่าครุฑเป็นพญาแห่งนกทั้งมวล และเป็นพาหนะของพระวิษณุ ปกติอาศัยอยู่ที่วิมานฉิมพลี มีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรี ได้รับพรให้เป็นอมตะ ไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้ แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร์ก็ได้แต่เพียงทำให้ขนของครุฑหลุดร่วงลงมาเพียงเส้นหนึ่งเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ครุฑจึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า "สุบรรณ" ซึ่งหมายถึง "ขนวิเศษ"

.

.


โปรเด็ด! ถึง 15 ก.ค. นี้ Ford Ranger, MG ZS, Mazda 2 และ Nissan อัลเมร่า ทักไลน์ @THESHOPSTIMES 
คลิก????https://lin.ee/vfTXud9

“รอยสัก” ความเจ็บปวดที่สง่างาม | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร : EP.24

การตกแต่งผิวหนังร่างกายที่รู้จักคุ้นกันดีในรูปแบบ “รอยสัก” ความเคลื่อนไหวของศิลปะแขนงนี้ มีความเป็นมายาวนานนับพันปีจวบ แต่การสักยันต์มีจุดประสงค์หลักในเรื่องของความเชื่อทางไสยศาสตร์ เช่น จะทำให้มีโชค แคล้วคลาด ปลอดภัย อยู่ยงคงกระพัน และพ้นจากอันตรายต่างๆ 

โดยมีความเชื่อว่า รูปแบบลายสักหรือยันต์แต่ละชนิดจะให้คุณที่ต่างกัน ถึงวันนี้การสักยังมีเสียงกล่าวขานนิยมกันในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อบ่งบอกวัฒนธรรม ความเชื่อ การป้องกันอันตราย รวมถึงความชื่นชอบและความพึงพอใจเฉพาะตัวของแต่ละคน 

.

.


โปรเด็ด! เทหมดตัว มาสด้า 2 และ นิสสันอัลเมร่า ทักเลย! ตอบไว! แอดเลย @TheShopsTimes 
คลิก????https://lin.ee/vfTXud9

“จอมพล ป.” ผู้อยากทำตนเทียมเจ้า | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร : EP.23

จอมพล ป. พิบูลสงคราม หรือจอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของประเทศไทย ดำรงตำแหน่งครั้งแรกระหว่าง พ.ศ. 2481-2487 และครั้งที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2491-2500 มีบทบาทการเมืองไทยที่สำคัญทั้ง 2 สมัย และเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย การอภิวัฒน์สังคมไทยใช้นโยบายชาตินิยม เข้ามาประสานความร่วมมือจากประชาชน เช่น ส่งเสริมกิจกรรมของกองทัพ ส่งเสริมความเป็นชนชาติไทย เน้นนโยบายเศรษฐกิจแบบไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ ประกาศรัฐนิยมเพื่อปฏิวัติวัฒนธรรมของสังคมไทยเสียใหม่เช่น เรื่องภาษา ชีวิตความเป็นอยู่ การกินอยู่ การดนตรี การละเล่น การแต่งกาย คตินิยม ดังนั้นจึงถือว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่ที่สุดของไทย

.

.


โปรเด็ด! เทหมดตัว มาสด้า 2 และ นิสสันอัลเมร่า ทักเลย! ตอบไว! แอดเลย @TheShopsTimes 
คลิก????https://lin.ee/vfTXud9

ย้อนตำนาน “ไข้หวัดใหญ่สเปน” | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร : EP.22

ขณะที่ทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 หากย้อนหลังไป 100 ปี โลกเคยประสบกับสภาวการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนามาแล้ว โดยในช่วงปี พ.ศ.2461 เกิดการระบาดของ “โรคไข้หวัดใหญ่สเปน” ทำให้กระทบมายังประเทศไทย เนื่องจากทหารไทยซึ่งเดินทางจากฝรั่งเศส ในช่วงโลกกำลังร้อนด้วยไฟของสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งไข้หวัดใหญ่สเปนเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาชนิด A (H1N1) โดยที่มาอาจคล้ายกับโรคโควิด-19 คือมีการแพร่เชื้อจากสัตว์มาสู่คน แต่นั่นยังไม่เท่าการปกปิดข่าวของกองทัพและประเทศต่างๆ ที่เหมือนยิ่งเติมเชื้อ เร่งให้ไวรัสระบาดอย่างเงียบๆ แต่เป็นวงกว้างไปทั่วโลก

.

.

ตำนาน "พระราหู" | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร : EP.21

“ตำนานพระราหู” ตามตำนานการเล่าเกิดของพระราหู มี 4 ตำนานคือ ในฤคเวท ในพุทธศาสนา ในคติไทย และในคติฮินดู โดยมีความเชื่อกันว่าการบูชาพระราหู สามารถบันดาลประโยชน์ และโทษให้เกิดกับบุคคล หรือสิ่งต่าง ๆ ได้ ดังนั้นจึงได้มีการบูชาพระราหูเกิดขึ้น เนื่องจากมีความเชื่อว่าให้สิ้งที่เลวร้าย ให้บรรเทาลง แปรเปลี่ยนเป็นสิ่งดี มีโชคลาภและเจริญก้าวหน้า 

.

.

เปิดตำนาน "พระอุปคุตเถระ" | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร : EP.20

เชื่อกันมาว่า พระอุปคุต มีอิทธิฤทธิ์ปราบท้าววสวัตตี มีเรื่องเล่ามาว่าประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 2 หลังพุทธปรินิพพาน ณ นครปาตลีบุตราชธานี (ปัจจุบันคือเมืองปัฏนา ภาคใต้ของประเทศอินเดีย) พระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ครองราชสมบัติในขณะนั้น ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ได้ฉลองสมโภชพระสถูปเจดีย์ทั้งหมดที่พระองค์สร้างอย่างยิ่งใหญ่ ตลอด 7 ปี 7 เดือน 7 วัน แต่ถูกพญามารมาผจญ ท่านจึงนิมนต์พระอุปคุตไปปราบ จนพญามารยอมพายแพ้

.

.

‘กองอาทมาต’ นักรบผู้รับใช้กษัตริย์ | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร : EP.19

มีปรากฏหลักฐานที่กล่าวถึง “อาทมาต” มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีหลักฐานชิ้นหนึ่ง คือ พระราชกำหนดเก่าถึงผู้รักษาเมืองและผู้รั้งกรมการเมือง ให้ตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นตรวจตราจับผู้ร้าย มีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุถึงพระราชกำหนดใช้ในหัวเมืองว่า ‘อาทมาตมีทำหน้าที่ลาดตระเวนจับผู้ร้าย’ เหตุนี้จึงอนุมานว่าในสมัยนั้น อาทมาต น่าจะเป็นชื่อของกองกำลังในราชการที่ทำหน้าที่ลาดตะเวนและสืบราชการบริเวณหัวเมืองและชายแดนสมัยโบราณ และ อาทมาต ยังเป็นชื่อเรียกวิชาดาบแขนงหนึ่งของไทย มีจุดเด่นอยู่ที่ความรวดเร็วและรุนแรง เชื่อกันว่าตกทอดมาครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

.

.

‘ขุนช้าง ขุนแผน’ | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร : EP.18

‘ขุนช้าง ขุนแผน’ ไม่เพียงแต่เป็นวรรณคดีสำหรับอ่านเล่นเพื่อได้รับรสวรรณคดีเป็นเครื่องบันเทิงใจเท่านั้น หากแต่บางตอนในวรรณคดีเรื่องนี้ยังเป็นหลักฐานที่ให้ความรู้ในเรื่องราวความเป็นอยู่ของผู้คนและบ้านเมืองในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สมกับที่มีคำกล่าวว่า วรรณคดีเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพความเป็นไปของบ้านเมืองในยุคนั้น ๆ ให้คนรุ่นหลัง ๆ ได้ทราบอีกด้วย

.

.

Freemason กับ 4 องค์กรลับเขย่าโลก | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร : EP.17

รู้จัก 5 องค์กรลับ Freemason , Skull and Bones , Illuminati , Rosicrucians และ Opus Dei องค์กรผู้ชักใยเหตุการณ์สำคัญของโลกอยู่เบื้องหลัง มีใครเคยสงสัยไหม เวลาที่เราได้ดูหนังหรือภาพยนตร์เกี่ยวกับองค์ลับ เคยคิดไหมว่าองค์กรเหล่านี้มีอยู่จริงหรือเปล่า เกิดขึ้นมาได้อย่างไร มีไว้ทำอะไร หรือจุดประสงค์เพื่ออะไร ? และถ้ามีผู้คนแบบเราเองก็รู้จัก หรือได้รู้จักแล้ว...จะเรียกว่าองค์กรลับอยู่หรือไม่ ?

.

.

อาราเล่ และมหากาพย์ดราก้อนบอล | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร : EP.16

‘อากิระ โทริยาม่า’ นักวาดการ์ตูนชาวญี่ปุ่น เจ้าของผลงานดังจากเรื่อง ‘ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอารา’ และได้เป็นที่รู้จักกันดีจากเรื่อง ‘ดราก้อนบอล’ หลายคนอาจจะไม่รู้จักการ์ตูน ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ โดยตรง แต่รู้จักผ่านดราก้อนบอล ซึ่งเพราะเป็นคนเขียนคนเดียวกัน ผลงานนี้ตีพิมพ์ในนิตยสารการ์ตูนโชเน็นจัมป์ช่วงปี 1980-1984 ถูกสร้างเป็นการ์ตูนทีวี 2 ครั้ง และยังเข้าไปมีบทบาทในการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลตั้งแต่ภาคแรกยันภาคล่าสุด คือ ภาคซูเปอร์ ซึ่งได้รับความนิยมมาจนถึงเมืองไทยในปัจจุบัน และสร้างปรากฏการณ์ทั่วโลก

.

.


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top