Monday, 17 June 2024
THE STATES TIMES STORY

ตำนาน ‘ครูกายแก้ว’ บรมครูผู้เรืองเวทย์!! | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร EP.58

“ครูกายแก้ว” บรมครูผู้เรืองเวทย์!! นอกจากจะเป็นผู้ประทานความสำเร็จในเรื่องการงาน การเงิน โชคลาภ เมตตามหานิยม ยังโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศ ทั้งชาวฮ่องกงและไต้หวันที่ศรัทธา ต่างยกให้ครูกายแก้วเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวย

.

.

‘ร่างทรง’ ความเชื่อทางวิญญาณ บริบทสำคัญแห่งสยามประเทศ | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร EP.57

ความเชื่อเรื่อง ‘ร่างทรง’ สำหรับสังคมไทยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ผูกโยงกันมาอย่างยาวนาน แม้ว่าโลกสมัยใหม่จะถาโถมเข้ามามากมาย อย่างยุคดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง แต่ความเชื่อเรื่องร่างทรง ผี วิญญาณ ก็ยังคงอยู่มาจนถึงวันนี้…

.

.

3,000 ปี ‘เมืองโคราช’ สู่เมืองพญามหานคร | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน EP.56

การพบชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านปราสาท อายุประมาณ 2,500 - 3,000 ปี เป็นหลักฐานที่ยืนยันสมมุติฐานได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 16 การสร้างปราสาทหินพิมาย เพื่อเป็นศูนย์กลางของการนับถือพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน แสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของชุมชนในแถบนครราชสีมา ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี…

‘เพชรซาอุฯ’ เรื่องเท็จ ที่ล้างด้วยความจริง!! | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน EP.55

จากคดีดังขโมย "เพชรซาอุฯ" ซึ่งผู้ที่ก่อเหตุคือ เกรียงไกร เตชะโม่ง จอมโจรบันลือโลก แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในพระราชวังของกษัตริย์ซาอุดีอาระเบีย ได้ขโมยเครื่องเพชรของราชวงศ์ซาอุดีอาระเบีย ในปี 2532 จึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างซาอุฯ และไทยเสื่อมลงเป็นเวลามากกว่า 30 ปี…

.

.

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน EP.54

“สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี” เป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม และได้เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์ ท่านรอบรู้แตกฉานใน พระธรรมวินัย และธรรมปฏิบัติ ความเป็นเลิศในการเทศนา ได้รับการยกย่องสรรเสริญในสติปัญญาและ ปฏิญาณโวหารที่ฉลาดหลักแหลม เปี่ยมด้วยจิตเมตตากรุณาแก่ผู้ตกยาก มีอัธยาศัย มักน้อย และสันโดษ

.

.

‘วัดเทพธิดาราม’ และ ‘วัดราชนัดดาราม’ | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน EP.53

“วัดเทพธิดารามวรวิหาร” เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงสถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2379 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ซึ่งเป็นพระราชธิดาที่ทรงพระเมตตาและโปรดปรานเป็นอย่างยิ่ง สร้างสำเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2382 และ “วัดราชนัดดารามวรวิหาร” เป็นพระอารามชั้นตรีชนิดวรวิหารเช่นเดียวกัน โดยรัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีบรมราชเทวี จึงทรงพระราชทานนามว่าวัดราชนัดดาราม เมื่อปี พ.ศ. 2386

.

.

‘วัดบวรนิเวศวิหาร’ พระอารามหลวงชั้นเอก | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร EP.52

“วัดบวรนิเวศวิหาร” หรือ “วัดบวรนิเวศวิหารราชวิหาร” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร และเป็นวัดประจำ 2 รัชกาลของกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 เดิมชื่อ “วัดใหม่” ตั้งอยู่ใกล้กับ “วัดรังษีสุทธาวาส” แต่แล้วก็ได้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกัน โดยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ ในรัชกาลที่ 3 มีการทำนุบำรุง บูรณะปฏิสังขรณ์วัดเรื่อยมา จนถึงสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ทรงมาประทับ และก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย รวมถึงบูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างเสริมถาวรวัตถุไว้มากมาย

.

.

รัชกาลที่ 3 เจ้าสัวผู้สร้างมรดก | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน EP.51

“เงินถุงแดง” เป็นเงินที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงได้จากการค้าสำเภาส่วนพระองค์เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศ พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ นอกจากจะถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถใช้ในการแผ่นดินแล้ว ทรงเก็บหอมรอมริบเงินที่ได้จากการค้าส่วนพระองค์ไว้เป็นจำนวนมากโดยเก็บใส่ "ถุงผ้าสีแดง" ไว้ข้างพระแท่นที่บรรทม จึงเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า “เงินพระคลังข้างที่” คำว่า “พระคลังข้างที่” ทรงพระราชทานเป็นทุนสำรองให้แก่แผ่นดินสำหรับใช้ในยามบ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขันในเวลาต่อมา…

.

.

“บู๊ตึ๊ง” ถิ่นวิทยายุทธ!! ดาบมังกรหยก | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน EP.50

ในเรื่องดาบมังกรหยก “บู๊ตึ๊ง” เริ่มมาจากหลวงจีนในวัดเส้าหลิน ชื่อว่า “จางซานฟง” เดิมมีชื่อว่า “เตียกุนป้อ” เป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ “กั๊กเอี้ยง” ซึ่งมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ ก่อนเปลี่ยนชื่อตนเองเป็น “เตียซำฮง” ก่อตั้งสำนักชื่อว่า “สำนักบู๊ตึ๊ง” โดยรับศิษย์รุ่นแรก 7 คน ซึ่งเป็นที่มีชื่อเสียงในยุทธภพมาก ชาวยุทธต่างขนานนามว่า 7 กระบี่บู๊ตึ๊ง หรือ 7 จอมยุทธบู๊ตึ๊ง วิชาที่โด่ดเด่นคือ วิชากระบี่และมวย โดยมีวรยุทธบางชุดของเส้าหลิน บางชุดดัดแปลง และมียอดวิชาของสำนักคือ กระบี่ไท่เก๊ก และมวยไท่เก๊ก

.

.

‘ลาว’ ว่าด้วยเรื่อง ‘ไทยอีสาน’!! | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร EP.49

“ลักษณะการปกครองแต่เดิม นิยมให้เป็นอย่างประเทศราชาธิราช อันมีเมืองคนต่างชาติต่างภาษาเป็นเมืองขึ้นอยู่ในพระราชอาณาเขต จึงถือว่าเมืองชายพระราชอาณาเขตมณฑลนั้นเป็นเมืองลาว และเรียกชาวเมืองซึ่งอันที่จริงเป็นชนชาติไทยว่า “ลาว” แต่ลักษณะการปกครองอย่างนั้นพ้นเวลาอันควรแล้ว ถ้าคงไว้จะกลับให้โทษแก่บ้านเมือง จึงทรงพระราชดำริให้แก้ไขลักษณะการปกครองเปลี่ยนเป็นอย่างพระราชอาณาเขต ประเทศไทยรวมกัน…”

.

.


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top