รู้จักโรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนพระราชทานแห่งแรกของประเทศไทย | THE STATES TIMES STORY เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร EP.76

“สถานที่การศึกษาสร้างให้แล้วนะ อย่าให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติมาทำลาย ให้ช่วยกันรักษา” พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด ‘โรงเรียนร่มเกล้า’ บ้านหนองแคน ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

โรงเรียนร่มเกล้า คือ โรงเรียนแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 92,063 บาท ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ด้วยเล็งเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวถูกระบอบคอมมิวนิสต์เข้ามาแผ่อิทธิพลครอบงำชาวบ้าน และชักจูงเยาวชนเข้าร่วมจำนวนมาก

พระองค์ท่าน ทรงตระหนักว่า การขาดการศึกษาเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ประชาชนถูกระบอบคอมมิวนิสต์ครอบงำได้ง่ายขึ้น หนทางแก้ไขคือต้องให้ปัญญาแก่ประชาชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จึงเกิดเป็นโรงเรียนจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และได้มอบการศึกษาให้กับชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้

.

.


รับฟังเรื่องราวสนุกเรื่องอื่นๆ ได้ที่ : https://thestatestimes.com/tag/podcast