ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566

ถ้าขาดความอดทน
ความดีอื่นก็ไม่เจริญ
อด...คือ อดต่อสิ่งที่ชอบ
ทน…คือ ทนต่อสิ่งที่ชัง

- หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม -