ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566

'พูด' อย่างมีสติ
เราจะได้...ไม่ทำร้ายจิตใจคนอื่น

'ฟัง' อย่างมีสติ
เราจะได้...ไม่รับอารมณ์คนอื่น 'มาทำร้ายใจเรา'

- พระอาจารย์ชยสาโร -