ธรรมะประจำวันวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

บุคคลที่ทนในสิ่งที่
คนอื่นทนได้ยาก
ทำในสิ่งที่คนอื่น
ทำได้ยาก
บุคคลนั้น จะเข้าถึง
ความสำเร็จของชีวิต
ความอดทน ความขมขื่น
จะเกิดขึ้นในเบื้องต้น
ของการทำความดี 
แต่จะได้รับความชื่นชมในบั้นปลาย

-หลวงปู่แหวน สุจิณโณ-