จัดอันดับขนาดกระปู๋โลก 'เอกวาดอร์' ยืนหนึ่ง 6.93 นิ้ว  ส่วนไทยร่วงมาอันดับที่ 82 กับขนาด 4.51 นิ้ว

(5 ก.ค. 66) เพจ 'Jones Salad' ได้เผยข้อมูลขนาดของอวัยวะเพศชายทั่วโลก โดยอ้างอิงจากเว็บไซด์ worlddata ซึ่งได้รวบรวมและจัดทำข้อมูล 'แผนที่แสดงขนาดของอวัยวะเพศชายจาก 88 ประเทศทั่วโลก' ดังนี้...

อันดับ 1 🇪🇨 เอกวาดอร์ ยาว 17.61 ซม. (6.93 นิ้ว)
อันดับ 2 🇨🇲 แคเมอรูน ยาว 16.67 ซม. (6.56 นิ้ว)
อันดับ 3 🇧🇴 โบลิเวีย ยาว 16.51 ซม. (6.50 นิ้ว)
อันดับ 4 🇸🇩 ซูดาน ยาว 16.47 ซม. (6.48 นิ้ว)
อันดับ 5 🇭🇹 เฮติ ยาว 16.01 ซม. (6.30 นิ้ว)

สำหรับของไทยนั้น พบว่าอันดับร่วงลงมาอยู่ที่อันดับ 82 จากทั้งหมด 88 อันดับ (เดิมอยู่อันดับที่ 81)  

ทั้งนี้ หากเทียบไทยกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียด้วยกันจะได้ผลลัพธ์ ดังนี้...

อันดับ 57 🇮🇳 อินเดีย ยาว 13.71 ซม. (5.39 นิ้ว)
อันดับ 61 🇯🇵 ญี่ปุ่น ยาว 13.56 ซม. (5.33 นิ้ว)
อันดับ 66 🇰🇷 เกาหลีใต้  13.16 ยาว  ซม. (5.18 นิ้ว)
อันดับ 69 🇨🇳 จีน ยาว 13.07 ซม. (5.14 นิ้ว)
อันดับ 80 🇲🇾 มาเลเซีย ยาว 11.49  ซม. (4.52 นิ้ว)
อันดับ 81 🇻🇳 เวียดนาม ยาว 11.47 ซม. (4.52 นิ้ว)

อันดับ 82 🇹🇭 ไทย ยาว 11.45 ซม. (4.51 นิ้ว)
อันดับ 87 🇲🇲 เมียนมา ยาว 10.70 ซม. (4.21นิ้ว)
อันดับ 88 🇰🇭 กัมพูชา ยาว 10.04 ซม. (3.95นิ้ว)

สำหรับวิธีการวัดความยาวของอวัยวะเพศเพื่อเก็บข้อมูลนั้น จะใช้การวัดจากปลายจนถึงโคน โดยการเก็บข้อมูลนี้ไม่ได้วัดความใหญ่อวบ

ที่น่าสนใจคือ จากข้อมูลที่รวบรวมมานั้นพบว่า 'ส่วนสูง' ไม่มีผลต่อขนาดของอวัยวะเพศ เพราะผู้ชายชาวเอกวาดอร์ที่เป็นที่ 1 ก็ไม่ได้สูง โดยมีค่าเฉลี่ยแค่ 167 ซม. เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ชายที่รูปร่างสูงยาวเข่าดี ไม่ได้มีอวัยวะเพศยาวตามเสมอไป


ที่มา: Jones Slad

อ้างอิง
https://bit.ly/46fVPqc