สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยโรคมะเร็ง รพ.จุฬาฯ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายสันติ ซอโสตถิกุล นายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สมทบทุนหน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยโรคมะเร็ง สำหรับค่ายาและค่ารักษาบางประเภทที่ไม่สามารถเบิกได้จากสิทธิประกันสุขภาพพื้นฐาน เช่น ยาพุ่งเป้า หรือ การปลูกถ่ายไขกระดูก รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างรับการรักษาและช่วยเหลือครอบครัวที่มีความขัดสน โดยมี  รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม VIP ตึก สก. ชั้น รพ.จุฬาฯ