INTERLINK-ภาครัฐ-เอกชน จัดการแข่งขัน ‘Cabling Contest ปีที่ 11’ ส่งเสริมความรู้-พัฒนาทักษะด้านสายสัญญาณแก่เยาวชนไทย

กลับมาอีกครั้ง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ผนึกกำลังภาครัฐ และภาคเอกชน จัดการแข่งขันเป็นปีที่ 11 ‘Cabling Contest ปีที่ 11’ เป็นเวทีการแข่งขันระดับประเทศที่เฟ้นหาเยาวชน ผู้ที่มีทักษะชั้นเลิศด้านสายสัญญาณ จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

โดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และผู้นำเข้าค้าส่งอุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณ ผลิตภัณฑ์ LINK จากสหรัฐอเมริกา พร้อมกับเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายตู้ RACK ผลิตภัณฑ์ 19 GERMANY EXPORT RACK และจากอุดมการณ์กับความตั้งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทยนั้น จึงได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ทั้งด้านพัฒนาผู้ที่มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ส่งเสริมยกระดับคุณภาพทางการศึกษา เพื่อการต่อยอดอาชีพ เพิ่มพูนประสบการณ์เยาวชนได้อย่างดีเยี่ยม นำสู่การเติบโตในอนาคตได้ทัดเทียมนานาชาติสู่มาตรฐานสากลต่อไป

สำหรับการแข่งขัน Cabling Contest ปีที่ 11 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการมาอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ภายใต้ความร่วมมือจาก สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน โดยได้จัดการแข่งขัน เพื่อค้นหาผู้มีฝีมือ และมีทักษะสุดยอดด้านสายสัญญาณจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ ต่อยอด พัฒนาทักษะ และสร้างประสบการณ์ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่ม นิสิต นักศึกษา ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย

โดยงานนี้ คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวเปิดงาน และพูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน “นับเป็นเวทีการแข่งขันระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีทางด้านสายสัญญาณ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมในการเรียนรู้เฉพาะด้าน ทั้งเรื่องระบบสายสัญญาณอุปกรณ์การสื่อสาร และอุปกรณ์กระจายสัญญาณได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยต้องการให้นำประสบการณ์จากการแข่งขันไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และต่อยอดอาชีพไปสู่ความสำเร็จในอนาคต เพื่อสามารถพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีได้ทัดเทียมกับต่างประเทศได้อย่างเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน”

ในการแข่งขันครั้งนี้ ผู้ชนะจะได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการฯ กระทรวงแรงงาน พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

โดยรูปแบบของการแข่งขันปีที่ 11 ในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดในรูปแบบ Online นับเป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับวงการการแข่งขันระดับประเทศ โดยบริษัทฯ จะสนับสนุน จัดส่งชุดอุปกรณ์การแข่งขันไปยังสถานศึกษาของผู้สมัคร และไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ พร้อมกันนี้ในรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นในรูปแบบ Onsite ณ จังหวัดนครนายก และสำหรับรอบคัดเลือกเฟ้นหาตัวแทนจากทั่วทุกภูมิภาค มีกำหนดงานจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2566

ซึ่งการแข่งขันตลอดทั้งโครงการ จะทำการคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบในแต่ละภูมิภาค ภูมิภาคละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเฟ้นหาผู้ชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปีที่ 11 ต่อไป

หากสนใจสมัครเข้าร่วม ‘การแข่งขัน Cabling Contest ปีที่ 11 สุดยอดทักษะสายสัญญาณ’ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cablingcontest.net หรือ Website: www.interlink.co.th  Facebook: INTERLINK FAN หรือ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โทร 02-666-1111 ต่อ 1705


ที่มา: https://www.interlink.co.th/news/detail/332