‘พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา’ ที่ 'คณะราษฎร-ปรีดี-จอมพล ป.' ชื่นชอบ | THE STATES TIMES STORY EP.112

วันนี้ THE STATES TIMES Story จะพาคุณไปรับฟัง

เรื่องราวประวัติศาสตร์ของ ‘พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา’ เจ้านายพระองค์หนึ่งที่สามารถทำงานร่วมกับคณะราษฎรได้ อย่างกลมกลืน และขึ้นถึงจุดสูงสุดโดยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนได้ ที่ 'คณะราษฎร-ปรีดี-จอมพล ป.' ชื่นชอบ..

ไปติดตามกันได้ใน THE STATES TIMES Story ใน EP. นี้ได้เลย

รับชม THE STATES TIMES STORY ตอนอื่นๆ ได้ที่ : https://youtube.com/playlist?list=PL60bae1syuyLbSZPZIUmXvd6NiToeX5qW

 

🎥 ช่องทางรับชม

Facebook: THE STATES TIMES PODCAST

YouTube: THE STATES TIMES PODCAST

TikTok: THE STATES TIMES PODCAST