‘ฟินแลนด์’ ยืนหนึ่งมีความสุขที่สุดในโลก 6 ปีติด ขณะที่ ‘ประเทศไทย’ รั้งอันดับที่ 60

ฟินแลนด์ ยังคงเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ขณะที่อัฟกานิสถาน และเลบานอน เป็นประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุด ส่วนประเทศไทย รั้งอันดับที่ 60

รายงานความสุขโลกประจำปี 2023 ที่เผยแพร่เนื่องในวันความสุขสากล วันที่ 20 มี.ค. ตามประกาศของสหประชาชาติ มาตั้งแต่ปี 2012 ระบุว่า ฟินแลนด์ยังครองอันดับ 1 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 6 รองลงมา คือ เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และนิวซีแลนด์ โดยประชากรราว 5.5 ล้านคน ในฟินแลนด์ ถือได้ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน ทั้งความเป็นอยู่ การศึกษา ความปลอดภัย และสวัสดิการด้านต่างๆ มีอัตราคดีอาชญากรรม ความไม่เท่าเทียม และความยากจน ต่ำที่สุดในโลก

รายงานความสุขโลกซึ่งจัดทำโดยเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network-SDSN) เป็นการจัดอันดับความสุขในกว่า 150 ประเทศ อาศัยข้อมูลผลสำรวจของแกลลัป เวิลด์ โพลล์ ที่ให้ประชาชนประเมินความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตของตัวเอง วัดด้วยปัจจัยสำคัญ 6 ข้อ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม รายได้ สุขภาพ เสรีภาพ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ส่วนประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลก 10 อันดับแรก ประกอบด้วย อัฟกานิสถาน ตามด้วยเลบานอน เซียร์ราลีโอน ซิมบับเว คองโก บอสตวานา มาลาวี โคโมโรส แทนซาเนีย และแซมเบีย ส่วนรัสเซียอยู่ในอันดับที่ 70 ยูเครนอยู่ในอันดับ 92 ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 60

ในรายงานระบุเพิ่มเติมด้วยว่า ประชากรส่วนมากทั่วโลกสามารถปรับตัวได้อย่างดี แม้ต้องเผชิญวิกฤติรุมเร้า ทั้งการระบาดของโควิด-19 วิกฤติพลังงานทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูง และความขัดแย้งในยูเครน