เจ้าหนี้มีสิทธิ ยึดถือโฉนดที่ดินของผู้กู้หรือไม่? | รู้ LAW CASE STUDY EP.27

เจ้าหนี้มีสิทธิยึดโฉนดที่ดินของผู้กู้ได้หรือไม่? แล้วการยึดโฉนดที่ดินหมายถึงอะไร ผู้กู้ต้องทำอย่างไร ติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้...
.
รู้ LAW CASE STUDY รวมกรณีศึกษาในเรื่องกฎหมายสำหรับคนไทย


รับชมคลิปอื่น ๆ ได้ที่ : https://youtube.com/playlist?list=PL60bae1syuyJ19GDOHCI9He2hZHLsD4OG