มันหยด!! อาญาสิทธิ์ (พปชร.) VS สิทธิรักษ์ (รทสช.) ชิงซีนวิสัยทัศน์ ในจังหวะ ‘บิ๊กตู่’ เยือนเมืองคอน

แม้ว่าเมื่อวานนี้ ‘นายหัวสิทธิ์’ หรือ ‘สิทธิรัก ทิพย์อักษร’ ใส่เสื้อพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้สวมเสื้อให้ด้วยตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนั้น ก็ไม่ได้ทำให้ชายร่างเล็กผู้น่าจดจำอย่าง ‘อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ’ ส.ส.เจ้าของพื้นที่ตกอกตกใจสักเท่าไหร่ เพราะก็ได้เปิดตัวประกาศกร้าวขอรักษาแชมป์ ส.ส. จ.นครศรีธรรมราช เขต 3 ในนามพรรคพลังประชารัฐเหมือนเดิม 

อาญาสิทธิ์ ระบุว่า “เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผมปฏิญาณตน ทำหน้าที่ ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ตามที่พี่น้องได้เลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อ 7 มีนาคม 2564”

นอกจากนั้นแล้ว นายอาญาสิทธิ์ ก็ยังเห็นว่านโยบายพรรคพลังประชารัฐ ที่ได้นำมาเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันบริหารประเทศ ใช้แก้ไขปัญหาประชาชนได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จับต้องได้ เช่น ด้านสวัสดิการประชารัฐ โดยออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาลที่จัดตั้งโดยพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำได้บริหารประเทศด้วยนโยบายที่ทำได้จริง ถึงตัวตนประชาชนเป็นรูปธรรมชัดเจน ไม่รั่วไหล ประชาชนพึงพอใจ และพรรคพลังประชารัฐพร้อมเดินหน้าทำต่อไป ในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ก็จะพัฒนาเพิ่มเติมและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

อาญาสิทธิ์ กล่าวอีกว่า “ผมมั่นใจในนโยบายแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ ทั้งอุดมการณ์ นโยบายพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งนำโดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ซึ่งท่านประกาศชัดเจนว่าจะนำนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ไปบริหารประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพลังของประชาชนขับเคลื่อนสร้างพรรคพลังประชารัฐในระบอบประชาธิไตย ให้เป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง มีบุคคลกรการเมืองที่มีคุณภาพ สร้างเสริมการเมืองที่มีคุณธรรม ฟังความเห็นทุกฝ่าย รู้รักสามัคคี ให้อภัย นำประเทศก้าวข้ามความขัดแย้ง โดยคำนึงถึงการกินดี อยู่ดี มีความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศเป็นหลัก โดยการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทย ในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข”

“ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบเขตเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมเชื่อว่าประชาชนชาวไทยยังต้องการนักการเมืองที่มีคุณธรรม คนนครศรีธรรมราช เป็นคนจริง รักใครรักจริง ชาวนครเป็นคนจริงใจ รักใครรักจริงไม่ทิ้งไม่ขว้าง “รักจังฮู้” ดังคำกล่าวที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวไว้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช” อาญาสิทธิ์ กล่าว

อาญาสิทธิ์ ระบุเพิ่มอีกว่า ผมเป็นชาวตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช หมู่บ้านตำบลเล็ก ๆ ในชนบทซึ่งเป็นแหล่งก่อกำเนิดนักการเมือง นักสู้ทางความคิดที่มีชื่อลือเลื่องมายาวนาน เป็นสถานที่มีการต่อสู้ทางความคิดและอาวุธ ด้วยเหตุผลด้านการเมืองการปกครองที่สำคัญ และความโดดเด่นของเมืองใต้ คนที่กำเนิดในพื้นเพนี้ ภูมิใจในมาตุภูมิ หรือคำสมัยใหม่อาจเรียกว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง เรียกว่า ‘คนสามตำบล’ เป็นคนจริง และมีคุณธรรมประจำใจ มีน้ำใจต่อผู้อื่น มีความยุติธรรมประจำใจเป็นที่ตั้ง ไม่ข่มเหงรังแกผู้ที่อ่อนแอ พร้อมรับมือกับผู้ข่มเหงรังแกที่แข็งแกร่ง เสียชีพอย่าเสียความสัตย์ เป็นเรื่องปฏิบัติจริงของ ‘คนสามตำบล’ มีคำจารึกบนศิลาจารึก หุบเขาช่องคอยเตือนสติ ว่าถ้าคนดีมีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลก็จักมีขึ้นแก่ชนเหล่านั้น”

“ด้วยคุณธรรมของชาวนครฯ ร่วมด้วยคุณลักษณะของคนสามตำบล” ที่ผมยึดถือเหมือนคาถาที่คนโบราณ ยึดถือสัจจะหลักธรรมประจำตัว สิ่งที่ผมไม่กระทำต่อหน้าโดยตรง หรือด้วยเล่ห์ เพทุบาย ในอันที่จะ คิดคดทรยศประชาชน ทรยศต่อพรรคการเมืองที่สังกัด ทรยศต่ออุดมการณ์ นโยบายพรรคที่ได้ให้โอกาสมีบทบาททางการเมือง ทรยศผู้ร่วมอุดมการณ์ในพื้นที่เลือกตั้ง” อาญาสิทธิ์ กล่าว

นอกจากนี้ นายอาญาสิทธิ์ยังกล่าวต่ออีกว่า “ผมจึงไม่หนีจากพรรคพลังประชารัฐ ไม่ตีจากพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ท่านผู้มีความตั้งใจทำความดีเพื่อชาติและประชาชนด้วยความเสียสละ รวมทั้งเพื่อนสมาชิกพรรคที่รักทุกคนและท่านที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการบริหารพรรค ในท่ามกลางกระแสความนิยม ชื่นชมความดี นักการเมือง และพรรคการเมืองอื่น มากมายหลายพรรค” อาญาสิทธิ์ กล่าว

“เมื่อหมดวาระตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันนี้แล้ว ผมยังตั้งใจที่จะเป็นกำลังของพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบเขต ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเป็นแขน-ขา อวัยวะส่วน เล็กๆ ของพรรคพลังประชารัฐ ที่จะหยิบยื่นนำเสนอถึงอุดมการณ์ นโยบายพรรคพลังประชารัฐให้รับรู้ถึงหูของประชาชนด้วยความนอบน้อม จริงใจ”

“ผมยืนหยัดจะทำตามอุดมการณ์ ที่ผมเข้ามารับใช้ประชาชนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป ผมจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมเป็นกำลังกาย กำลังใจ กำลังขับเคลื่อนอุดมการณ์ และนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ร่วมกับผม ส.ส.นายอำเภออาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ต่อไป” อาญาสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับเขตเลือกตั้งโซนชะอวด จุฬาภรณ์ มีคนเปิดตัวลงชิงแล้วหลายคน คนล่าสุด คือ สมศักดิ์ เมธา ในนามพรรคเพื่อไทย ซึ่งหลังเปิดตัวก็ได้สร้างความฮือฮาในแวดวงการเมืองไม่น้อย และก่อนหน้านี้ที่เปิดตัวนายหัวสิทธิ์ สิทธิรัก ทิพย์อักษร ในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ

นอกจากนี้ยังมีปลัด ‘ณัฐกิตติ์ หนูรอด’ อดีตปลัด อบจ.พัทลุง ลาออกจากราชการ เปิดตัวลงชิงเก้าอี้พื้นที่ตรงนี้ในนามพรรคภูมิใจไทย 

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็จ่อส่ง ‘ยุทธการ รัตนมาศ’ อดีตรองนายกอบ จ.นครศรีฯ ลงประลองด้วยอีกคน รอดูการแบ่งเขตของ กกต. อีกที ไม่แน่ว่า ‘แทน-ชัยชนะ เดชเดโช’ อาจจะมาร่วมแจมเขตนี้ด้วยก็เป็นได้

เท่าที่ดูตัวคนลงสมัครรับเลือกตั้งในนครศรีธรรมราชแล้ว เขตเลือกตั้งโซนชะอวด-จุฬาภรณ์ น่าจะสนุกสุด ๆ แบบมันหยด จน กกต. ต้องเตรียมใบแดง-ใบเหลือง ไว้รอกันเลยทีเดียว


เรื่อง: นายหัวไทร