เหตุการณ์ใด? จะถือว่าเป็นการเจตนาโดยถูกข่มขู่ | รู้ LAW CASE STUDY EP.24

โดนเรียกไปสอบสวนคดี แต่รู้สึกเครียดและกดดันมากเกินไป
การกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายแบบไหน?
จะเป็นพฤติกรรมที่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาที่จะข่มขู่!

รู้ LAW CASE STUDY
รวมกรณีศึกษาในเรื่องกฎหมายสำหรับคนไทย

รับชมคลิปอื่น ๆ ได้ที่ : https://youtube.com/playlist?list=PL60bae1syuyJ19GDOHCI9He2hZHLsD4OG

#THESTATESTIMES
#THESTATESTIMESPodcast
#Podcast
#รู้LAWCASESTUDY
#กรณีศึกษา
#กฎหมายน่ารู้