'ชัยวุฒิ' ปลื้ม!! ศูนย์ดิจิทัลฯ เพิ่มทักษะดิจิทัลให้ชุมชน หลังลงพื้นที่ประจวบฯ พบคนไลฟ์ 'ขาย-โปรโมต' สินค้ามากขึ้น

(4 ก.พ.66) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียน ตชด.ย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชัยวุฒิ กล่าวว่า พื้นที่นี้เป็นโรงเรียน ตชด.ที่อยู่ในชายแดน มีประมาณสองร้อยกว่าโรงเรียนทั้งประเทศไทย ซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลฯ ได้สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน นั่นคือ ห้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการมาทํางาน รวมถึงอินเทอร์เน็ตและฟรีไวไฟ ซึ่งโรงเรียน ตชด. ทุกแห่งจะต้องมีคอมพิวเตอร์ มีอินเทอร์เน็ตใช้ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ อีกทั้งประชาชนจะได้มาใช้งานในการสื่อสารเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงขายของออนไลน์ ซึ่งศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ศูนย์ละ 1 คน เพื่อมาช่วยโรงเรียน และช่วยสอนประชาชน

โดยวันนี้ได้มีการฝึกทักษะในการขายของออนไลน์ เช่น ไลฟ์ขายทุเรียน แล้วก็ขายผ่านไปรษณีย์ไทย Thailand post mart ซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลฯ ก็พยายามโปรโมตตรงนี้ด้วย เพราะว่า นอกจากขายแล้วก็ต้องมีการขนส่งซึ่งไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยขนส่งสินค้าเกษตร หรือสินค้าของชุมชน ไปให้ถึงมือพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศต่อไป

นี่เป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลที่จะส่งเสริมดิจิทัลให้แก่ประชาชน การมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนนี้จะทำให้บ่มเพาะเด็กๆ ให้มีความคุ้นเคย และได้ฝึกฝนในเรื่องของคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนเท่านั้น ประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาใช้ได้ ในการทำงาน ในการหาข้อมูลหรือการขาย ตนหวังว่าที่นี่จะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ต่อพี่น้องประชาชนในบ้านย่านซื่อ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปได้