เปิดประวัติที่มาของ ‘วันขึ้นปีใหม่’ ของชาวโลก | THE STATES TIMES STORY EP.100

เปิดประวัติที่มาของ ‘วันขึ้นปีใหม่’ ของชาวโลก

สู่การเปลี่ยนแปลงวันปีใหม่ของชาวไทยแบบดั้งเดิม

.

ไปติดตามกันได้ใน THE STATES TIMES Story ใน EP. นี้ได้เลย

.

🎥 ช่องทางรับชม

Facebook: THE STATES TIMES PODCAST

YouTube: THE STATES TIMES PODCAST

TikTok: THE STATES TIMES PODCAST

. #THESTATESTIMESPodcast #THESTATESTIMESStory #Podcast #happynewyear #วันขึ้นปีใหม่ #2023