ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

การกระทำใด ๆ ที่ทำไปโดยต่อเนื่อง

ของเล็ก...ก็จะกลายเป็นของใหญ่

บุญน้อย...ก็จะกลายเป็นบุญมาก

ทำดีไม่ได้ผล เพราะทำตนลุ่ม ๆ ดอน ๆ

ทำดีที่ได้ผล เพราะทำตนสม่ำเสมอ

- หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม -