ทำไมคนทั่วโลกถึงสนใจ APEC 2022 ที่ประเทศไทย | APEC Insight Part 6

ทำไมการประชุม APEC 2022 ในครั้งนี้ที่ประเทศไทยจึงสำคัญและเป็นจุดเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก

.

THE STATES TIMES ‘Y World’ ตอน APEC Insight ชวนมาไขข้อสงสัยกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย