ใช้ก้อนหินขว้างหลังคาบ้านผู้อื่นผิดกฎหมายหรือไม่ ? | รู้ LAW CASE STUDY EP.11

ใช้ก้อนหินขว้างหลังคาบ้านผู้อื่นผิดกฎหมายหรือไม่
.
รู้ LAW CASE STUDY
รวมกรณีศึกษาในเรื่องกฎหมายสำหรับคนไทย
.
#TheStatesTimes
#THESTATESTIMESPodcast
#Podcast
#รู้LAWCASESTUDY
#กรณีศึกษา
#กฎหมายน่ารู้