ขยายผลเมืองเทศกาลโลก ชูเสน่ห์เมือง ทำตลาดระดับสากล

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประกาศเดินหน้า นำทุนวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์แบบล้านนา ต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ผลักดันยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเชียงใหม่ก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับสากล กระตุ้นรัฐและเอกชนทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง มุ่งพัฒนาจุดขายเชิงคุณภาพ ตั้งเป้าเป็นจุดหมายปลายทางระดับแนวหน้าของเอเชีย

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวตอกย้ำศักยภาพเมืองเชียงใหม่ในฐานะไมซ์ซิตี้ (MICE City) และเมืองที่มีศักยภาพด้านการจัดงานเทศกาลระดับโลก (World Festival & Event City) ที่จะดึงนักเดินทางคุณภาพเข้าสู่เมือง รวมทั้งพัฒนาต่อยอดเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมิ โดยนายนิรัตน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับจังหวัดเชียงใหม่และขอบคุณทุก ภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทศกาล ที่ร่วมกันนำความสำเร็จและชื่อเสียงมาสู่เมืองเชียงใหม่ และกล่าวย้ำว่า รางวัลนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเชียงใหม่ และในฐานะศูนย์กลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคเหนือ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและทางตอนใต้ของประเทศจีน ตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจล้านนา

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า“จังหวัดเชียงใหม่มีทุนทางวัฒนธรรมที่ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีเสน่ห์ มีคุณค่าในระดับสากล สามารถนำมาเป็นจุดขายที่ทรงพลังในด้านการท่องเที่ยว ช่วยดึงดูดนักเดินทางคุณภาพให้เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย กุญแจสำคัญ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ให้มีสิ่งใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกิดขึ้นในทุกวันนั้น คือความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ในการร่วมสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว จำเป็นต้องลงมือทำอย่างรวดเร็วให้เกิดผล รวมทั้งมีการสื่อสารความคืบหน้าต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสะท้อนปัญหา นำมาสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เมืองเดินหน้าสู่การพัฒนา กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างมั่นคงยั่งยืน”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า แนวทางการขับเคลื่อนเมืองนับจากนี้ว่า จังหวัดเชียงใหม่พร้อมผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ หรือ Creative Lanna อย่างเต็มกำลัง โดยมุ่งบรรลุผลสำเร็จในการร่วมกับภาคีเครือข่ายผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก (World heritage), สร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ่านทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติให้เป็นรูปธรรม กำหนดปฏิทินงาน (event calendar) ในแต่ละเดือน เพื่อดึงผู้คนให้มาเยือนเชียงใหม่และมีความสุขตลอดทั้ง 12 เดือน 12 เทศกาล ในส่วนมิตินานาชาตินั้น จะกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ยกระดับความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว ทั้งด้านการทำงานกับกงสุลต่างประเทศในจังหวัดและบูรณาการการจัดการด้านเมืองนานาชาติอย่างมีทิศทาง สร้างผลกระทบเชิงบวกจากความร่วมมือเหล่านี้ เพื่อให้เชียงใหม่มีความโดดเด่นเป็นเมืองจุดหมายปลายทางระดับโลก เน้นตลาดคุณภาพสูง สร้างประสบการณ์ที่โดดเด่นแตกต่างเพื่อดึงดูดนักเดินทางไมซ์ระดับพรีเมี่ยม ซึ่งทีเส็บถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญในการนำเสนอเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพสูงต่อไป

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวเสริมว่า เชียงใหม่มีสถานะเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ชั้นนำระดับประเทศ และยังถือเป็นเมืองยุทธศาสตร์หลักของทีเส็บในภาคเหนือ เป็นเมืองแถวหน้าที่จะสร้างชื่อเสียงและปักหมุดให้โลกหันมาสนใจว่า ภาคเหนือคือจุดหมายปลายทางการประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การแสดงสินค้า การจัดอีเว้นท์ และงานเทศกาลในระดับโลก และจากความสำเร็จของเชียงใหม่ที่คว้ารางวัล IFEA World Festival & Event City ในระดับเดียวกับเมืองชั้นนำต่าง ๆ ของโลกนั้น ทีเส็บเห็นว่าวันนี้เชียงใหม่มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นเมืองจุดหมายปลายทางนานาชาติที่จะรุกตลาดต่างประเทศและตลาดระดับพรีเมี่ยมอย่างเต็มตัว

“ทีเส็บได้ส่งเสริมแนวคิด Festival Economy หรือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการนำซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของเมืองและชุมชนมามาผสานเข้ากับการออกแบบกิจกรรมที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ดึงดูดกลุ่มนักเดินทางคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่ง Festival Economy ที่จะสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงนั้น ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ตลอดจนภาครัฐ เอกชน และชุมชนมีบทบาทในการสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง 

นอกจากนี้ทีเส็บยังมีศูนย์ประสานงานในระดับภูมิภาคหรือสำนักงานภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงพร้อมที่จะนำไมซ์ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเมือง ร่วมบูรณาการ เชื่อมโยงเครือข่าย ผลักดันทุนทางศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ์ของเชียงใหม่ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลัง นำพาเชียงใหม่และภาคเหนือเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก สร้างเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ทำให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป”


ที่มา : วิภาดา/เชียงใหม่