ระดับโลกยอมรับ ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรที่มีการยอมรับ ในการรักษาโควิด-19 ระดับโลก

ไม่ใช่แค่เพียงในไทยเท่านั้นที่มีการใช้ สารสกัด Andrographolide หรือในไทยเรารู้จักกันว่า สารสกัดฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่รุนแรง เพราะในฟากฝั่งยุโรปก็มีการนำ Andrographolide มาใช้ในการรักษาเช่นกันเพราะ 

มีการศึกษาที่ตีพิมพ์ลงใน วารสารทางการแพทย์ Journal of Traditional and Complementary Medicine ในปี 2021 โดยกล่าวถึงยาสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีชื่อการค้าว่า Kan Jang® สามารถใช้ในการรักษาอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและล่าสุดในปี 2022 มีการตีพิมพ์บทความลงในวารสาร Pharmaceuticals ว่า Kan Jang® สามารถรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงได้  

วันนี้ผมจึงอยากให้พวกเรามาทำความรู้จัก Kan Jang® กัน 

Kan Jang® เป็นยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมระหว่าง สารสกัดฟ้าทะลายโจรกับสารสกัดจากโสมไซบีเรีย ซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณช่วยป้องกันและแก้อาการหวัด คัดจมูก ลดไข้ ช่วยแก้อาการไอ ลดน้ำมูก และช่วยฆ่าเชื้อที่จมูก รวมถึง ช่วยระงับอาการอักเสบ แก้อาการเจ็บคอ คออักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ และขับเสมหะ ในขณะที่โสมไซบีเรียมีสรรพคุณในการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย และ เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกาย เมื่อนำมารวมกันจึงออกฤทธิ์เสริมกันในการช่วยลดการตอักเสบติดเชื้อในทางเดินหายใจและสามารถรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงได้ในที่สุด

มีงานวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา Kan Jang® กับยาสมุนไพรชนิดอื่นในผู้ป่วยโรคหวัดไม่รุนแรง อายุ 4-11 ปี จำนวน 130 คนเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่รับการรักษาปกติ กลุ่มที่ได้รับยา Kan Jang® ควบคู่กับการรักษาปกติ และกลุ่มที่ได้รับยาสมุนไพรอื่นเป็นการรักษาเสริมร่วมกับการรักษาปกติ 

ผลปรากฏพบว่า กลุ่มที่ได้รับยา Kan Jang® มีอาการคัดจมูกและน้ำมูกลดลง รวมถึงใช้เวลาในการรักษาน้อยลงและไม่พบผลข้างเคียง แต่กลุ่มที่ได้รับยาสมุนไพรชนิดอื่นคู่กับการรักษาแบบปกติไม่พบผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกัน จึงเชื่อว่ายา Kan Jang® อาจช่วยบรรเทาอาการโรคหวัดให้ลดลงด้วย

แต่อย่างไรก็ตามการรับประทาน Kan Jang® ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน 3 เดือน และควรระมัดระวังการรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ในปริมาณเข้มข้นสูงหรือใช้ติดต่อเป็นเวลานาน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ต่อมน้ำเหลืองบวม เกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรง เอนไซม์ตับสูงขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมตามมาได้ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการรับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจรอย่างเดียว จะมีประโยชน์มากกว่า อาทิเช่น การรับประทานฟ้าทะลายโจรค่อนข้างปลอดภัยต่อเด็ก และสามารถใช้ในทารกได้ในระยะสั้นๆ

ดังนั้นในวันนี้ที่คนไทยมากกว่า 90% ได้ฉีดวัคซีนแล้วและสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่มีอาการรุนแรงจะได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจรในการรักษาโควิด-19 ผมก็อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าการสารสกัดฟ้าทะลายโจรไม่ใช่มีการยอมรับแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ก็มีการศึกษาทางคลินิกและตีพิมพ์ได้รับการยอมรับในระดับโลกเช่นกัน