'หลวงปู่จันทร์ศรี' พยานสำคัญ ครั้งจอมพล ป. อัญเชิญพระแก้วมรกตไปซ่อน | THE STATES TIMES STORY EP.88

ครั้งหนึ่ง ‘พระแก้วมรกต’ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทย เคยถูกจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม นำไปซ่อนไปไว้ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ อ้างนำไปซ่อนหนีทหารญี่ปุ่น แต่แท้ที่จริงแล้ว เป็นความต้องการส่วนตัวที่อยากย้ายเมืองหลวงไปอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์แทนกรุงเทพมหานคร จึงขนสมบัติของชาติหลายคันรถนำไปซ่อนไว้

แม้ในประวัติศาสตร์ระดับชาติไม่มีการบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน แต่ยังมีพยานสำคัญ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นั่นก็คือ ‘พระอุดมญาณโมลี’ หรือ หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปอัญเชิญพระแก้วมรกต กลับคืนสู่เมืองกรุง ได้ให้ข้อมูลไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขาร

เรื่องราวความเป็นมาจะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามกันได้กับ The States Times Story ใน EP. นี้กันเลย

.

.


รับฟังเรื่องราวสนุกเรื่องอื่นๆ ได้ที่ : https://thestatestimes.com/tag/podcast