นักการเมืองยื่นปลา พระราชายื่นเบ็ด ให้ที่ดินทำกินและความรู้ ไม่ใช่เงินทอง | THE STATES TIMES STORY เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร EP.85

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “นักการเมืองยื่นปลา พระราชายื่นเบ็ด” ซึ่งเกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จไปเห็นเกษตรหลายพื้นที่พบว่าการทำกินยากลำบาก ถูกเอารัดเอาเปรียบการเช่าที่ดินเป็นปัญหายาวนาน พระองค์จึงได้ริเริ่มการเกษตร ตั้งแต่ปี 2518

ทั้งนี้ ที่ดินที่พระราชทานให้นั้น เป็นการให้กรรมสิทธิ์ทำกินแก่เกษตรกรชั่วลูกชั่วหลาน ตราบใดที่ยังดำรงชีพด้วยการเป็นเกษตรกร ซึ่งเป็นพระบรมราโชบาย ที่ต้องการให้พสกนิกรมีอาชีพทำมาหากินอย่างมีความพอเพียง มีความสุข อาจไม่ร่ำรวย แต่ก็มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานที่ดินของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่ 8 จังหวัด เป็นจํานวนกว่า 50,000 ไร่ ขณะที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระองค์ยังคงสืบสานการมอบที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน

.

.


รับฟังเรื่องราวสนุกเรื่องอื่นๆ ได้ที่ : https://thestatestimes.com/tag/podcast