ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 : หลวงปู่ดุล อตุโล

ศัตรู ก็คือ ใจของเรานั่นเอง
อยากจะชนะสิ่งใด
จงชนะใจตนเองให้ได้ก่อน
เป็นนายของใจตนเองให้ได้ก่อน
ชีวิตจะพบกับ
ความสำเร็จได้ไม่ยากเลย

หลวงปู่ดุล อตุโล