สร้างอนาคตไทย สนับสนุน!! การกีฬาเพื่อเยาวชน

(27 สิงหาคม 2565) ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย และนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคและประธานภาคกรุงเทพฯ ได้ร่วมเปิดงานการแข่งขันฟุตบอลเขตพญาไท ซึ่งจัดที่สนามฟุตบอล ในร่ม พหลโยธิน ซอย 8 โดย ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณากร เป็นผู้ประสานงานการจัด

ดร.อุตตม ได้กล่าวว่า พรรคสร้างอนาคตไทย เห็นความสำคัญกีฬาทุกประเภท และต้องการสนับสนุนเยาวชนไทยให้เล่นกีฬา เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง, รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และให้อภัย ทั้งยังเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ เยาวชนไทยจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

นายสุรนันทน์ กล่าวด้วยว่า พรรคต้องการเห็นการกีฬาไทยเติบโต โดยมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสใช้ทักษะและกีฬาที่ชื่นชอบ พัฒนาเป็นมืออาชีพที่มีรายได้ และมีสวัสดิการเพียงพอ ตลอดจนมีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักกีฬาต่อไป