นักเรียนพยาบาลทหารเรือ สร้างชื่อเสียงจากงานเขียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “เยาวชนไทย หัวใจรักชาติ” จากสมาคมนิยมไทย

ตามที่ สมาคมนิยมไทย ได้จัดให้มีการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “เยาวชนไทย หัวใจรักชาติ” และภายหลังได้มีการดำเนินการตัดสินบทเรียงความต่างๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผลการประกวด นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นฤมล แดงเปี่ยม จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยจะขึ้นรับรางวัล พร้อมอ่านผลงานของตนเอง ในงาน "ยุวทูตนิยมไทย ครั้งที่14"  ในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยสยาม
     

ทั้งนี้ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นฤมล แดงเปี่ยม เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ตนเป็นคนที่ชื่นชอบงานเขียน โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการอ่านหนังสือ และการเรียนวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการเขียนเรียงความเรื่องราวเกี่ยวกับวันคนพิการ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี2563 อีกด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน